พระพุทธบาทภูควายเงิน


จุด เด่น: รอยของพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่บนหินลับพร้า (หินลับมีด) ที่มีรูปลักษณะเหมือนรอยพระพุทธบาทจริงนอกจากนี้ด้วยความที่วัดอยู่บนภูเขาสูงจึงทำให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ด้านล่างบริเวณวัดพระพุทธบาทภูควายเงินได้รอบทิศ

จุดด้อย: ถนนทางขึ้นวัดถึงแม้จะเป็นทางลาดยางแต่หนทาง ก็ยังมีความลาดชันและคดเคี้ยวอยู่มาก ทำให้ผู้ที่ขับรถขึ้นไปต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควร นอกจากนี้ด้วยความที่อยู่บนภูเขาสูงและไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่จึงอาจทำให้อากาศ ร้อนอยู่บ้างหากไปในช่วงกลางวัน บทสรุป: วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจของจังหวัดเลย เพราะด้วยสถานที่ตั้งซึ่งอยู่บนภูเขาสูง   พระพุทธบาทภูควายเงินสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองเลย “พระพุทธบาทภูควายเงิน”โบราณสถานเก่าแก่ทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่ง ในอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยถือเป็น ศาสนสถาน ศักดิ์สิทธิ์ สำคัญที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมานาน แต่อดีตซึ่งในครั้งเก่าก่อนเชื่อกันว่า
ใครก็ตามที่จะมาถึงวัดพระพุทธบาทภูควายเงินได้ ต้องเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาจริงๆ เท่านั้น
ส่วนคนที่มีบุญหรือมีวาสนาไม่ถึงก็จะมีเหตุและอุปสรรค์ต่างๆทำให้มาไม่ได้ทั้งที่ตั้งใจไว้อย่างเต็มที่แล้วก็ตาม พระเจ้าใหญ่พุทธฉัพรรณรังสี ที่ตามพระวรกายประดับไปด้วยกระจกเงาชิ้นเล็กๆเต็มไปหมด รูปปูนปั้นควายเงินบริเวณทางขึ้นวัด วิวทิวทัศน์รอบๆบริเวณวัดพระพุทธบาทภูควายเงิน  แต่ในปัจจุบันการเดินทางมาวัดแห่งนี้
สามารถทำได้อย่างสะดวกโดยใช้เส้นทางสายเชียงคาน –ปากชมที่มีระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตรเมื่อถึงหมู่บ้านผาแบ่นแล้วให้ไปตามทางแยกเข้าบ้านอุมุงอีกประมาณ 3 กิโลเมตรจะถึงทางขึ้นเขาซึ่งเป็นทางลูกรังประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึงวัดพระพุทธบาทภูควายเงินแห่งนี้ จากหลักฐานที่บันทึกประวัติความเป็นมาของวัด ได้ระบุไว้ว่าวัดพระพุทธบาทภูควายเงินสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2300เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 400

 

เครดิต : www.chiangkhan.com

FACEBOOK
CHAT

========================

+ ท่องเที่ยวเชียงคาน +
- ถนนคนเดินเชียงคาน
- แก่งคุดคู้
- ภูทอกทะเลหมอก
- พระพุทธบาทภูควายเงิน
- นมัสการพระใหญ่


+ อาหารการกิน +
- ข้าวปุ้นน้ำแจ่ว
- ตำซั่ว ข้าวปุ้นสด
- ตลาดสดเชียงคาน


+ ทำอะไรบ้างที่เชียงคาน +
- ทำบุญ 9 วัด
- ตักบาตรข้าวเหนียว
- ชมบ้านเก่าถนนชายโขง


+ ของฝากเชียงคาน +
- มะพร้าวแก้ว
- ผ้าห่มนวม
- แหนมหมูห่อใบตอง